Monthly Archives: April 2013

8: Six-shooters och planekonomi

Vi pratar om problemet med att vara ideologisk i debatten om de stora frågorna. Karl hotar sina nämndskollegor och får en hemläxa. Till sist: en minister vi minns, men inte för sin ministergärning.

7: Kycklingfötter och Norgebeef

Karl har varit borta och får göra nyhetsquiz. Vi ägnar en stund åt S-kongressen och särskilt diskussionen om vinst i välfärd. Grande finale är, som vanligt, en minister vi inte minns.