3: Särintresset Sverige

Hannes har varit på Centerpartiets kommundagar. Vi pratar om allmänintressen och särintressen, David Cameron och lydiga moderater. Samt, såklart, en minister vi inte minns.

  • http://twitter.com/OLEVIKDUNDER Peter Olevik Dunder

    Härlig lyssning. Lycka till i ert fortsatta skapande.