50: Processpodden

Livet och politiken är en räcke processer på olika nivåer. I detta avsnitt berör vi allt från poddens egna interna processer, via svenska budgetomröstningens process till världspolitikens eviga processande. När blir den politiska debatten endast en metadiskussion om process istället för innehåll? Dessutom: meta!

  • Andreas Kent Eriksson

    Hey! Som arbetande hos LibDem vill jag bara påpeka att valet ligger flera månader i framtiden och att vi fortfarande har 57 mandat i House of Commons. Antingen blandar ni ihop oss med Tyskarna (förmodligen, de fick fetpisk) eller med våra opinionsmätningar (som ger oss ca 10 mandat).