57: House of hår

I detta avsnitt avhandlar avhandlar vi hur mycket av ett lands snedsteg som ska skyllas på folket respektive deras ledare, ursprunget till fascinationen kring Lars Adaktussons hår samt huruvida den nya säsongen av House of Cards är något att ha.

  • Andreas Kent Eriksson

    Ang. 90-dagarsgarantin (och anvandande av kommentarsfaletet): Om man tittade pa de fa upprakningar av 90-dagarsgarantins faktiska innehall (istallet for frasen som indikerar att de ska ge jobb at alla) sa garanterade den eg. bara hjalp att soka jobb samt tillgang till utbildning (notera att bagge redan i praktiken fanns) samt inforande av en viss typ av stod/traineejobb (dock ej at alla), som ironiskt nog liknade FAS 3.

    Det mest fascinerande med 90-dagarsgarantin var pa manga satt inte att den lovade overkligt mycket, utan att den dessutom lovade att uppna det mellan extremt fa atgarder som snart faktiskt ar genomforda.

  • Rickard Nordin

    Det blir 5* för att ni spelade “Lars Adaktussons frisyr”! Dock bara 1* för att Penilla inte bara saknar R i sitt namn utan även de två prickarna över U i efternamnet…

    Summerar till 4* 😉 Keep it up! Ligger efter med ett år sådär, men trevlig lyssning är det!