7: Kycklingfötter och Norgebeef

Karl har varit borta och får göra nyhetsquiz. Vi ägnar en stund åt S-kongressen och särskilt diskussionen om vinst i välfärd. Grande finale är, som vanligt, en minister vi inte minns.

  • Isak Trygg Kupersmidt

    Att vänsterpartister, socialister och kommunister vill alla väl är ett påstående med lika stor bäring som att Sverigedemokraterna skulle vilja alla väl, men bara tror att invandrare har det bättre om tvingas stanna i sina respektive länder.
    Grunden i socialismen är att det finns ett klassamhälle som ska bekmpas med alla till buds stående medel. Målet är inte förståelse och symbios, att möjliggöra för alla att välja mellan att jobba hårt och få en hög lön, eller att ha mer fritid, men en mindre lägenhet. Utan målet är att att utplåna de alternativa livsstilarna då de ses som fel. Det finns nämligen ett rätt samhälle, där fok beter sig på ett rätt sätt. På så vis är alla andra samhällen fel, och alla som vill något annat ett fel och ska bekämpas.

    I grunden finns en tanke att det är vår materiella standard som definierar oss som personer, och att staten ska kontrolera vad vi äger då det kommer kontrolera vad vi tänker. Och det är endast då riktig solidaritet uppnås.

    Socialister vill alla väl, på precis samma sätt som religösa fundamentalister vill alla väl. De måste bara få bort de oliktänkde som förgiftar befolkningens sinnen först, sen kommer alla leva i harmoni i det samhälle de själva har tänkt ut.