78: Traditionen som bröts

Årets första avsnitt spelades in på årets sista dag. Därav det traditionstyngda innehållet med fokus på traditioner. Hannes med sitt vanliga storhetsvansinne avslöjar sin högsta önskan att som politiker införa en ny tradition och helgdag. Dessutom en case-studie i tjänstesamhällets framtid. Hur kombinerar man livet som tjänsteman i politiken med taxi- och hotellverksamhet? Vi blickar också framåt inför året som kommer.