80: Nationell nationalistisk identitet

Finns det en svensk identitet? Går den att sammanfatta i en tvåminutersvideo? Och hur många flörtkulor får Hannes plats med i sina kroppsöppningar? Och vad är egentligen skillnaden mellan flörtkulor och geishakulor?!