Kungen av Stockholm

Du lilla podda min, alle små poddars ära,
som drager till dig allt rätt som en stark magnet
vad man på jorden rund berömt och nyttigt vet
att allehanda folk på dig få lyssna begära.

Lyssna på avsnittet så förstår ni vad vi talar om!