Tag Archives: hanif bali

3: Särintresset Sverige

Hannes har varit på Centerpartiets kommundagar. Vi pratar om allmänintressen och särintressen, David Cameron och lydiga moderater. Samt, såklart, en minister vi inte minns.