Tag Archives: statens medieråd

15: Censurerade minnesluckor

Det här avsnittet spelades in tre veckor före publicering och vi pratar om vad som skulle kunna hända och vad som skulle vara värst att missa att prata om. Under hösten kommer många partier fastställa listorna till nästa års alla val, hur demokratisk är egentligen den processen? Samt, en myndighetsöversyn och en minister vi inte minns.