Tag Archives: vinstutdelning

7: Kycklingfötter och Norgebeef

Karl har varit borta och får göra nyhetsquiz. Vi ägnar en stund åt S-kongressen och särskilt diskussionen om vinst i välfärd. Grande finale är, som vanligt, en minister vi inte minns.